Tulevat Mielenterveyden ensiapu -koulutukset

Mielenterveystaidot ovat jokapäiväinen kansalaistaito, vähintään yhtä tärkeä kuin muutkin ensiapuvalmiudet. Koulutuksen avulla kohotat omia ja läheistesi mielen voimavaroja sekä harjaannut kohtaamaan myös mielenterveyden häiriöitä osana ihmisyyttä.

20.10.2021 - 21.10.2021, Mielenterveyden ensiapu 1, Hämeenlinna

Hyvä mielenterveys on osa kokonaisterveyttä. Se auttaa meitä selviytymään elämän eteemme asettamista haasteista. Monipuolinen koulutus vahvistaa mielen hyvinvointia ja ohjaa huolehtimaan arjen voimavaroista. Koulutuksen sisältöä hallinnoi MIELI Suomen Mielenterveys ry.

Koulutus sisältää 14 oppituntia seuraavista pääaiheista: Mielenterveys on osa terveyttä, Tunnetaidot, Elämän monet kriisit, Ihmissuhteet ja vuorovaikutus, Elämänhallinta.

Koulutuksen hintaan sisältyy Mielenterveys elämäntaitona -kirja.
Lounas sekä aamukahvit suolaisella ja iltapäiväkahvit makealla kahvileivällä omakustanteisesti yhteensä 22 €/päivä. Yöpymismahdollisuus!

  • Aika: 20.10.2021 - 21.10.2021, molempina päivinä klo 9 - 16
  • Paikka: Vähäjärven lomakoti, Muntsilantie 19, Hauho (Hämeenlinna)
  • Ryhmäkoko: 12 - 20 hlö
  • Ohjaaja: Elina Lilja
  • Hinta: 135 €/hlö (sis. alv)

10.11.2021 - 11.11.2021, Mielenterveyden ensiapu 2, Hämeenlinna

Mielenterveyden häiriöt voivat ilmetä monin eri tavoin. Ne rajoittavat toiminta- ja työkykyä, madaltavat selviytymismahdollisuuksia arjessa ja aiheuttavat psyykkistä kärsimystä. Monipuolinen koulutus antaa monipuolista tietoa mielenterveyden häiriöistä ja ohjaa niiden kohtaamisessa ja tukemisessa. Koulutuksen sisältöä hallinnoi MIELI Suomen Mielenterveys ry.

Koulutus sisältää 14 oppituntia seuraavista pääaiheista: Masennus, Ahdistuneisuus, Psykoosi, Päihdeongelmat, Mielenterveyden kriisit.

Koulutuksen hintaan sisältyy Haavoittuva mieli -kirja. Lounas sekä aamukahvit suolaisella ja iltapäiväkahvit makealla kahvileivällä omakustanteisesti 22 €/päivä. Yöpymismahdollisuus!

  • Aika: 10.11.2021 - 11.11.2021, molempina päivinä klo 9 - 16
  • Paikka: Vähäjärven lomakoti, Muntsilantie 19, Hauho (Hämeenlinna)
  • Ryhmäkoko: 12 - 20 hlö
  • Ohjaaja: Elina Lilja
  • Hinta: 135 €/hlö (sis. alv)