Hyvinvointia mielenterveystaidoista

Mielenterveyden ensiapu® -koulutukset antavat monipuolista tietoa ja eväitä sekä omasta että läheisten mielen hyvinvoinnista huolehtimiseen arjen keskellä.

Mielenterveyden ensiapu® -koulutuksia hallinnoi MIELI Suomen Mielenterveys ry. Koulutuksia ohjaa MIELI Suomen Mielenterveys ry:n kouluttama ja valtuuttama ohjaaja. Lataa koulutusesite.

Mielenterveyden ensiapu® 1 -koulutus

Mielenterveystaidot ovat jokapäiväinen kansalaistaito, vähintään yhtä tärkeä kuin muutkin ensiapuvalmiudet. Hyvä mielenterveys on osa kokonaisterveyttä ja se auttaa meitä selviytymään elämän eteemme asettamista haasteista. Monipuolinen koulutus vahvistaa mielen hyvinvointia ja ohjaa huolehtimaan arjen voimavaroista.

Järjestämme voimavarakeskeisiä Mielenterveyden ensiapu® 1 -koulutuksia erityisesti työikäisille, työyhteisöille sekä yrityksille. Se on loistava ajatusten ja oivallusten herättäjä eri kokoisten työyhteisöjen jäsenille ja kaikille ihmisten parissa työskenteleville. Koulutus sisältää 14 oppituntia seuraavista pääaiheista:

 • Mielenterveys on osa terveyttä
 • Tunnetaidot
 • Elämän monet kriisit
 • Ihmissuhteet ja vuorovaikutus
 • Elämänhallinta

Tulevat Mielenterveyden ensiapu® 1 -koulutukset

* 20.10.2021 - 21.10.2021, Hämeenlinna

Mielenterveyden ensiapu® 2 -koulutus

Mielenterveyden haasteet ovat tavallisia ja niitä kohtaa jokainen meistä elämänsä aikana. Mielenterveyden häiriöiden ilmenemistapojen ja oireiden tunnistaminen mahdollistaa nopeamman avun saamisen ja toipumisen käynnistymisen. Jokainen meistä voi mielenterveyden ensiavun askelia hyödyntämällä tukea psyykkisestä pahoinvoinnista kärsivää.

Koulutus on erinomainen mm. kaikille ihmisten parissa työskenteleville, antaen tietoa yleisimmistä mielenterveyden häiriöistä sekä valmiuksia niiden kohtaamiseen arjessa. Koulutus sisältää 14 oppituntia. Koulutuksessa käsitellään seuraavia mielenterveyden häiriöitä ja niiden ensiapua:

 • Masennus
 • Ahdistuneisuus
 • Psykoosi
 • Päihdeongelma
 • Mielenterveyden kriisit

Tulevat Mielenterveyden ensiapu® 2 -koulutukset

* 10.11.2021 - 11.11.2021, Hämeenlinna

Mielenterveyden ensiapu® -tilauskoulutukset

Kaikille avointen koulutusten lisäksi ohjaan tilauksesta Mielenterveyden ensiapu® 1 ja 2 -koulutusryhmiä esim. yhdistyksille ja työyhteisöille.

 • Kesto: 2 koulutuspäivää, sis. opetusta 6 h/päivä + tauot
 • Ryhmäkoko: 12 - 20 henkilöä
 • Paikka: Kanta-Häme, Keski-Uusimaa
 • Hinta: 50 - 70 €/hlö + alv yrityksen omissa tiloissa. Tilaaja maksaa lisäksi kurssikirjat 40 €/hlö.